• About

  De Stichting FabLab.nl stelt zich als doel het introduceren, propageren en verspreiden van het FabLab concept in de Benelux.

  In de dubbele NRC van 30 en 31 december 2005 las Hanne van Essen een artikel “Huiskamerfabriekjes in Ghana” geschreven door Dorrit van Dalen. Hanne dacht waarom wel in Ghana en niet in Nederland? Zij googlede op fablab.nl en kwam uit bij Frank Oxener en zij vingen aan met de blog. In 2006 werd Stichting Fablab.nl een feit. Dirk van Vreeswijk, Hanne van Essen, Frank Oxener en Klaas Hernamdt vormde de pioniersformatie van het bestuur in de opstartfase.

  Het FabLab concept werd ontwikkeld door professor Neil Gershenfeld, director van het Center for Bits and Atoms (CBA) van het MIT (Massachusetts Institute of Technology). Een FabLab is een werkplaats voorzien van de meest moderne computergestuurde productiemachines (zoals bijv. een lasercutter, 3D printer etc) voor het ontwerpen, ontwikkelen en construeren van nieuwe hoog innovatieve producten en het leren toepassen van de nieuwste ontwerp- en productiemogelijkheden.

  FabLabs beogen laagdrempelige en domeinoverstijgend toegang te bieden tot zoveel mogelijk mensen, van universitair onderzoekers tot basisschoolklassen, van kunstenaars tot ondernemers. Een ieder kan zich in relatief korte tijd de vaardigheden eigen maken om om te gaan met de FabLab machines en software. Ook is het vanwege het digitale ontwerpproces makkelijk  ontwerpen en kennis te delen. Zo ontstaat een soort open-source hardware platform.

  De timing is ideaal omdat er een exponentiële verlaging in kosten en investeringen plaats vindt met betrekking tot bovengenoemde machines waardoor een nieuwe en grote groep mensen en bedrijven voor het eerst de mogelijkheid en de middelen krijgen om deze gereedschappen toe te passen.

  Zoals Open Source Software en Creative Commons al heeft laten zien, draagt openheid bij tot het verlagen van de obstakels tot innovatie en ontstaat er sneller een vliegwielfunctie waar creatieve ondernemers snel, goedkoop en simpel gebruik van kunnen maken. In een FabLab leidt daarnaast de combinatie van educatie, bedrijfsleven, kennis, idee en creativiteit tot een versnelling van het innoverende vermogen van Nederland.

  Leave a Reply